Kredyt hipoteczny

Pojęcie to może na początek przerażać wiele osób, ze względu na swoją specyfikę, ale także fakt, że nie codziennie mamy z nim do czynienia. Wielu naszych znajomych posiada kredyt hipoteczny, jednakże gdybyś my się ich zapytali co to jest za produkt finansowy to zapewne pierwsza informacja zwrotna była by w rodzaju: „kredyt hipoteczny? Wzięłam, gdy kupowałam mieszkanie” Jednakże dla nas dalej jest to informacja nie zrozumiała, wnioski jakie możemy wyciągnąć to, tylko to, że jest to kredytu na zakup nieruchomości.

A więc zaczynając od początku, kredyt hipoteczny to specyficzny rodzaj kredytu, gdyż jego zabezpieczeniem jest nieruchomość (mieszkanie, dom, działka budowlana). Ma on swój jasno określony cel. W obecnym czasie, aby otrzymać kredyt hipoteczny, potrzebujemy wkładu własnego. Kolejne mało zrozumiałe pojęcie. Wkład własny to środki pieniężne jakie posiadamy na zakup nieruchomości. Wysokość tych środków, ma bardzo duże znaczenia przy ofercie kredytowej. Pandemia COVID-19 spowodowała, że banki wymagają minimum 20% wkładu własnego, ale są też takie, które wymagają minimum 30%.

Wiemy już, że kredyt hipoteczny jest na zakup nieruchomości, ale dlaczego nazywa
się „hipoteczny”?

Hipoteka jest to dodatkowe zabezpieczenie banku na wypadek Twoich problemów finansowych dotyczących spłaty zobowiązania. W praktyce wygląda to tak, że w przypadku, gdy przestaniesz spłacać raty miesięczne to bank z pomocą komornika będzie dążył
do sprzedaży nieruchomości, aby odzyskać pożyczone pieniądze.
Dlatego warto w sytuacji np. utraty pracy porozmawiać z bankiem o możliwościach przesunięcia terminu płatności czy wakacji kredytowych. Nie musisz się obawiać, że jeśli nie zapłacisz jednej raty w terminie to bank od razu podejmie decyzję o sprzedaży nieruchomości, to tego etapu to jeszcze bardzo długa droga.

Wiemy już, że kredyt hipoteczny, jest na zakup nieruchomości i jest zabezpieczony hipoteką, no to kolejne pytanie, które się nasuwa, gdzie się wpisuje hipotekę?

Hipotekę wpisujemy w Księgach Wieczystych, które pokazują stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste składają się z 4 działów. Z nich dowiedzieć się możemy, kto jest obecnie właścicielem, jakie ma prawa (mieszkanie własnościowe, czy mieszkanie spółdzielczo-własnościowe), czy wobec aktualnego właściciela toczą się jakieś postępowania, komornicze, administracyjne (nie zapłacony ZUS, US), czy też np. posiada pożyczki prywatne – te informacje znajdziemy w dziale III KW „Roszczenia”, natomiast dział IV KW poinformuje nas, czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką, którego banki i do jakiej wysokości.
Informacje, które uzyskujemy po weryfikacji KW są dla nas bardzo ważne przy zakupie nieruchomości, gdyż pozwolą nam uniknąć przykrych niespodzianek podczas finalizacji transakcji.

Przejdźmy teraz do informacji o kosztach kredytu hipotecznego, bo jak wiemy od banku nic nie dostaniemy za darmo.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów. Jednym z nich jest marża banku (stała i niezmienna w całym okresie kredytowania) oraz WIBOR (referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym). Na chwilę obecną oprocentowanie kredytu hipotecznego waha się od 2% do 3%. Oprocentowanie jest podawane w skali roku, jedyne wahania jakie mogą wystąpić to zmiany WIBOR-u, który może powodować obniżenie lub poniesienie wysokości naszej raty.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa

RRSO? Co to jest? Każdy kredytobiorca powinien znać to pojęcie. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa – oznacza jaki koszt poniesiemy w skali roku za nasz kredyt. Na RRSO składa się oprocentowanie kredytu na dzień jego uzyskania oraz także wszystkie dodatkowe koszty, które musimy ponieść, a są to prowizja bankowa, ubezpieczenie na życie, koszt brakującego wkładu własnego, koszt rachunku bankowego założonego do spłaty kredytu.

Prowizja banku – za udzielenie kredytu hipotecznego

Kolejnym kosztem, który musimy ponieść to prowizja za udzielenie kredytu.
Jest to jednorazowa kwota, którą bank pobiera w dniu uruchomienia kredytu. Prowizja jest ustalana jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej – spotykane prowizje na rynku to od 0% do 3% kwoty udzielonego kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Kupując mieszkanie czy dom na kredyt jesteśmy zobowiązaniu zakupić ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych tj. ognia, zalania. Ubezpieczenie nieruchomości możemy zakupić w oddziale banku lub wykupić inne oferowane przez firmy ubezpieczeniowe. Polisę nieruchomości zawsze możemy poszerzyć o kradzież, włamanie, dewastacje czy nawet ubezpieczenie OC.  Po zakupie nieruchomości trzeba dodatkowo dokonać cesji, czyli przenieść prawo do części odszkodowania na bank. Co w praktyce oznacza dla nas cesja? Oznacza to, że w przypadku, gdyby podczas ulewnych deszczy zalało nam mieszkanie, to odszkodowanie od ubezpieczyciela otrzyma bank, jednakże, gdy zdecydujemy się na naprawienie szkody, to bank przeleje nam otrzymane środki z ubezpieczenia na nasze konto. Wykupując ubezpieczenie musimy pamiętać, aby suma ubezpieczenia powinna wynosić przynajmniej wartość mieszkania.

Masz jakieś pytania?

Zapraszam do kontaktu.

Zapraszam serdecznie do podjęcia współpracy ze mną.

Napisz lub zadzwoń do mnie, zajmę się Twoją sprawą kompleksowo.

Telefon

+48 721 473 777

E-Mail

tatiana.einbacher@kancelariazg.pl

Przeczytaj pozostałe wpisy na blogu!

Pośrednik kredytowy

Od ponad 10 lat jestem pośrednikiem finansowym. Dziś z perspektywy czasu nie żałuje decyzji o porzuceniu pracy w banku i zajęciu się tylko tym co sprawia mi przyjemność a dodatkowo

Czytaj więcej