HISTORIA KREDYTOWA I CZYSZCZENIE BIK

Co to takiego historia kredytowa BIK?

Historia kredytowa to wszystkie dane zgromadzone w BIK na temat Twoich kredytów – tych, które aktualnie spłacasz i tych już spłaconych. Jedną z kluczowych informacji jest to, czy spłaty są (lub były) regulowane w terminie.

Dotyczy to wszystkich produktów kredytowych, z których korzystasz, a więc również zakupów na raty, debetów/limitów w koncie, kart kredytowych. Na Twoją historię kredytową wpływ mają także poręczone przez Ciebie kredyty i pożyczki. Jeśli wszystkie swoje kredyty spłacasz na czas, wówczas masz dobrą historię kredytową w BIK, w przeciwnym razie Twoja historia kredytowa może wymagać modyfikacji.

Sformułowanie „czyszczenie BIK” sugeruje, że z bazy BIK można usunąć niewygodne informacje. W praktyce nie jest to możliwe. Zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo bankowe. BIK nie modyfikuje przekazywanych danych – jest jedynie ich administratorem.

Twoje dane są przekazywane do BIK w momencie, kiedy starasz się o jakiś kredyt. Następnie, już po udzieleniu kredytu, instytucje finansowe regularnie przekazują informację, jak spłacasz kolejne raty – w terminie czy z opóźnieniami. Dane te są aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu. I tak aż do spłaty kredytu.

Jeśli kredyt spłacałeś w terminie, to informacje o nim stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych. które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK – chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach.

Natomiast jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie, informacje o nim mogą być przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy zostałeś poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu).

Tak w skrócie wyglądają zasady, według których powstaje Twoja historia kredytowa w BIK. Masz ograniczone możliwości, jeśli chodzi o jej modyfikację. W praktyce możesz jedynie wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie lub złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w banku. Masz też prawo ubiegać się o korektę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji. Wniosek w tej sprawie musisz złożyć w instytucji, która przekazała te dane do BIK.

W jakich przypadkach możesz wystąpić o usunięcie danych z BIK?

Są tylko 3 sytuacje, kiedy możesz złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK.

  • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie).
  • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu – chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej.
  • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej BIK jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje – i chcesz je skorygować.

Źródło: www.bik.pl

Możesz liczyć na moją pomoc!

Nie musisz sam/a przechodzić przez biurokratyczne zawiłości w kwestiach prawno-finansowych. W Twoim imieniu zatroszczę się Twoją sprawą i razem sprawnie przejdziemy przez wszystkie kroki formalne. 

Skontaktuj się ze mną już teraz!

Telefon

+48 721 473 777

E-Mail

tatiana.einbacher@kancelariazg.pl