ODZYSKIWANIE PROWIZJI

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Każdemu klientowi, który przed terminem spłacił swój kredyt gotówkowy przysługuje zwrot kosztów kredytu tj. prowizja, ubezpieczenie.

Banki niechętnie zwracają koszty poniesione na początku okresu kredytowania.

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania bankowego jako klienci musimy przygotować się na spore problemy z odzyskaniem prowizji. I to nawet pomimo tego, że prawo – zarówno polskie, jak i europejskie – jest po naszej stronie. Rozważając taki krok warto też mieć świadomość, że w niektórych bankach konieczne będzie oddanie sprawy do sądu.

Opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu zależy, poza tym od okresu kredytowania oraz tego, ile rat zostało nam do pełnego uregulowania zobowiązania.

Jeśli zostało nam tylko kilka ostatnich rat, to zwrot prowizji bankowej będzie nie wielki, natomiast, jeśli mamy spłacać, kredyt jeszcze kilka lat – a posiadamy środki na jego spłatę – to możemy zaoszczędzić na przyszłych odsetkach i odzyskać większą część zapłaconych kosztów początkowych w tym prowizje i ubezpieczenie.

W przypadku wcześniejszej spłaty bank jednak nie informuje nas o możliwości odzyskania w/w kosztów i często zdarza się, że nie wiemy o takiej możliwości. Koszt prowizji przy wcześniejszej spłacie możemy uzyskać nawet po zamknięciu i rozliczeniu przez bank kredytu.

Teoretycznie odzyskanie prowizji przy wcześniejszej spłacie nie powinno stanowić problemu. Do jej zwrotu zobowiązuje bank zarówno obowiązująca aktualnie ustawa o kredycie konsumenckim, jak wyrok wydany niespełna rok temu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W rzeczywistości sprawa jednak nie okazuje się już tak prosta. Niektóre banki uznają, że zwrotowi podlega jedynie prowizja od umów zawartych po opublikowaniu wyroku TSUE – a więc po wrześniu 2019. Inne natomiast wychodzą z założenia, że datą graniczną jest tu wejście w życie ustawy o kredycie konsumenckim – a zatem grudzień 2011. Jeszcze inne stoją zaś na stanowisku, że wyrok dotyczy tylko jednej konkretnej sprawy i nie ma zastosowania wobec pozostałych klientów.

Spłaciłeś kredyt gotówkowy przed terminem? Masz problem z odzyskaniem częściowych kosztów prowizji oraz ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie kredytu?

Możesz liczyć na moją pomoc!

Nie musisz sam/a przechodzić przez biurokratyczne zawiłości w kwestiach prawno-finansowych. W Twoim imieniu zatroszczę się Twoją sprawą i razem sprawnie przejdziemy przez wszystkie kroki formalne. 

Skontaktuj się ze mną już teraz!

Telefon

+48 721 473 777

E-Mail

tatiana.einbacher@kancelariazg.pl